Nieuwe logiesdecreet

Nieuwe logiesdecreet

Tekst: 

Florence Slock

Nieuwe vormen van logies duiken de toeristische sector binnen. Om het voor de eigenaars eenvoudiger te maken, lanceert minister van Toerisme Ben Weyts het nieuwe Vlaamse logiesdecreet. June bestudeert de nieuwe voorwaarden. 

Tegenwoordig overwegen heel wat mensen om hun eigen verblijf te openen en aan creativiteit geen gebrek: van Airbnbs tot boomhutten. Alleen worden ze vaak afgeschrikt door de verouderde regelgeving met een hoop absurde voorwaarden. Dat beseft ook minister van Toerisme Ben Weyts en net daarom heeft hij gesnoeid in al die ongerijmde voorschriften. Zo wil hij de drempel verlagen om logies te verhuren.

Aanpassingen
De belangrijkste verandering in het nieuwe Logiesdecreet is het verdwijnen van de vergunningsplicht. Deze plicht wordt vervangen door een aanmeldingsplicht. Nadat werd voldaan aan zeven basisvoorwaarden ben je als logieseigenaar verplicht om je online aan te melden. Deze online-aanmelding is voldoende om wettelijk in orde te zijn. Daarnaast heb je wel nog een extra mogelijkheid om vrijwillig een officiële erkenning te bekomen, speciale comfortclassificaties te verkrijgen of je te laten bestempelen tot een van de beschermde benamingen.

Katy Stroobants van Botel in Ophoven wacht al enige tijd op het nieuwe decreet. Zij valt nu volledig buiten de bestaande benamingen. “Doordat ik overnachtingsmogelijkheden op een boot aanbied, hebben de kamers veel kleinere afmetingen. Daarom is het moeilijk om tot een specifieke categorie te behoren. Nu zijn we uiteindelijk onderverdeeld als een hotel met één ster. Al vinden we dat zelf onterecht. We zouden tot een hogere categorie kunnen behoren, maar door de atypische vorm van logies vallen we tussen de mazen van het net.” Botel zou daardoor heel wat clienteel mislopen.  Door de verandering in het decreet zijn er voor logiesuitbaters zoals Katy meer mogelijkheden.

Voordelen nieuwe decreet
We vroegen aan Saskia Van Laere, verantwoordelijke van Logeren in Vlaanderen vzw, wat zij denkt over het nieuwe Vlaamse logiesdecreet. Deze vzw is een samenwerking tussen de vijf Vlaamse provincies en de private logiessector. Ze zijn een ledenorganisatie voor uitbaters van kleinschalige logies. Volgens Saskia heeft het decreet zeker enkele voordelen. “Door de verscheidenheid en explosie binnen de sector zijn er op dit moment nog steeds heel wat logies die onder de radar blijven. Het nieuwe decreet zorgt voor gelijke spelregels voor iedereen. Plus het is voor de uitbaters ook administratief een hele verbetering. Zo’n aanmeldingsplicht in plaats van de oude vergunningsplicht maakt het echt veel haalbaarder.”

Al hebben sommige eigenaars wel schrik voor de toekomst. Ingrid Breda van de Stokerij in Oudenburg bijvoorbeeld. “Hoe groter de koek, hoe meer je moet verdelen. De concurrentie wordt steeds groter. Wijzelf ervaren de bedreiging van airbnb niet echt. Maar voor logies in de steden is het echt vergif!”

Hotel stars union
Vanaf begin april zullen hotels in Vlaanderen onderheven worden aan het Europees erkende classificatiesysteem Hotel Stars Union. Het is een uniforme methode, die in 13 Europese landen gehanteerd wordt, om de kwaliteit van een logies aan te tonen. Het zorgt ervoor dat de toerist weet wat hij van zijn geboekte overnachting kan verwachten. Tegen de zomer zou de Hotel stars Union in heel België worden toegepast. Ingrid ziet de voor- en nadelen. “Het is zeker een verbetering voor de grote hotels. Ze zullen erkend worden voor hun inspanningen. Maar voor kleine hotels wordt het wellicht moeilijk om mee te gaan in deze stroom. Dit omdat de eisen voor een ster wel erg hoog liggen. Zo moet je bijvoorbeeld van 7u ’s ochtends tot 23u ’s avonds beschikbaar zijn om gasten te ontvangen. Da’s heel intensief. En als je kiest om je te profileren als hotel, dan ga je ook best mee in dit classificatiesysteem.”

Airbnb
Saskia merkt echter wel op dat het decreet enkel kan werken wanneer er voldoende gecontroleerd wordt. “De handhaving van het decreet is echt zeer belangrijk. Wanneer men op logies botst die niet zijn aangemeld, moeten die ook echt beboet worden.” Of het ook echt voor de grijze zone van airbnb zal werken, valt ook nog af te wachten, vertelt Saskia weifelend. “Airbnb neemt zelf geen verantwoordelijkheid voor deze aanmeldingsplicht. Wat wil zeggen dat elke uitbater zelf verantwoordelijk is. We zullen zien of iedereen die taak correct zal opnemen.”

Daar is Airbnb-verhuurster Sophie Flamen het levende bewijs van.  “Ik ben totaal niet op de hoogte gebracht door Airbnb dat ik mijn verblijf moet aanmelden. En tegelijkertijd heb ik enorm schrik voor controles. Maar ik weet gewoon niet hoe ik boetes kan vermijden.” We wijzen haar op de aanmeldingsplicht bij Toerisme Vlaanderen om wettelijk in orde te zijn. “Toerisme Vlaanderen? Ik heb daar nog nooit van gehoord! Ik ga me alleszins wel even informeren.” De aanmelding is echt noodzakelijk want de controles zullen worden opgedreven. Volgens de wet kan Toerisme Vlaanderen zelfs de contactgegevens van alle logies bij Airbnb opvragen.

 

 

Deel dit artikel: Facebook Twitter Twitter

Tags: 

Logementen en het decreet